Kurumsal

Vakfın Amacı
A+ A-

 

VAKFIN AMACI

  • Dünyada yaşanan insani krizle başa çıkmak; ülkemiz ve dünya insanının hızla aşınan temel insani değerlerini korumak ve geliştirmek;
  • Kişilerin, birey, aile, kurum ve toplum düzeyindeki maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eğitim, kişisel gelişim, psikolojik danışmanlık, ruh sağlığı, kültür, ahlak, inanç alanında çalışmalar gerçekleştirmek;
  • Ailenin yuva olma vasfını korumak; aile, kurum ve toplumdaki hizmetkâr liderlik anlayışının yerleştirilmesi ve hizmetkâr lider, hizmetkâr aile, hizmetkâr kurum, hizmetkâr devlet anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak;
  • Tüm bu alanlarla ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar ile bilgi üretimine katkıda bulunan bilgi insanlarını çoğaltmak; her düzeydeki ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdi yardımlarda bulunmak;
  • İnsanımızın yerel değerleri ve farklılıklarının oluşturduğu çeşitliliği ve zenginliği koruyarak kişi, aile ve toplum düzeyinde birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını yerleştirmek ve böylece evrensel insani değerlere ulaşmak;
  • Her türlü aşırılıktan uzak biçimde ahlaki ve dini değerleri korumak,
  • Tüm inançlara saygılı olmak ve böylece varlıklar âlemi tasavvuruna sahip kendini bilme derdi olan, bilgili ve ahlaklı insanların yetişmesine katkıda bulunmak.