Kurumsal

Mütevelli Heyeti
A+ A-

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

  • Mütevelli Heyeti 5 üyeden oluşur
  • Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda gereken kararları almak,
  • Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik kurum ve kuruluşlarla etkinlik kazandırıcı işbirliği yapmak; sosyal tesisler ile iktisadi, sanayi ve ticari işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşmek ve karara bağlamak,
  • Gerekli komiteler, vakıf yürütme birimi, ihtisas komisyonları ve merkezler kurmak, vakıf genel müdürlüğü, vakıf müdürlüğü, genel sekreterlik gibi birimler ve bunlara bağlı alt birimler tesis etmek, bunların çalışma usulleri ve vakıf iç mevzuatla ilgili,  yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik, tüzük, yönerge ve talimatnameleri onaylamak.